Blåsorkester

Mariestads Blåsorkester bildades 1970 och består idag av ca 30 ungdomar från 11 år och uppåt under ledning av Tomas Sahlberg. Han är musiklärare och har fagott som sitt huvudinstrument. Ungdomarna k:ommer från vår kommunala musikskola. 

Vår orkester består av följande instrument:

Flöjter
Klarinetter
Altsaxofoner
Tenorsaxofoner
Tromboner
Trumpeter
Valthorn
Eufonium
Tuba
Slagverkare